Welcome to our site!

Fagside for innkjøpere - til diskusjon, læring og utvikling.


News

[August 21, 2002]
Førsteutgaven av Prinsipper for bedre innkjøp lanseres. Ble raskt tatt i bruk som pensumbok på høyskoler og universitet.


[September 30, 2003]

Prosjektet Et norsk innkjøpsbarometer offentliggjøres. Sammenligningen mellom offentlige og private innkjøpere bidrar til innsikt i hvordan ulike rammebetingelser former praksis.


[Oktober 24, 2004]

Studien From vertical integration to vertical coordination to achieve professional customer competence presenteres. Et utvalg veiutbyggingsprosjekter ble studert, feilårsaker analysert, og basert på disse funnene er nye fremgangsmåter for innkjøp av komplekse utbyggingsprosjekter lansert.


[August 17, 2011]

En ny og forbedret andereutgave av Prinsipper for bedre innkjøp publiseres. Nytt innhold er blant annet hvordan komplekse utbyggingsprosjekter kan kjøpes inn, tjenestekjøp, anbudsprosesser og en ny forståelse for hvordan spesifikasjoner kan utformes.

About this site


Prinsipper for bedre innkjøp, utgave 2.