Navn

Ivar Brynhildsvoll


Faglig målsetting

Innkjøp har fagansvar for virksomhetens eksterne verdiskapning, og som sådann en avgjørende betydning for at virksomheten når sine mål. Dette kan bare skje dersom innkjøp til enhver tid lever opp til de prestasjoner som kreves. Kontinuerlig utvikling av kunnskap om hvordan innkjøp best kan gjennomføres er mitt mål.


Arbeidserfaring (utdrag)


Bedriftens navn

Ansatt periode

Oppgaver og læring

Teknologisk Institutt.

Fra 2005 til 2008

Utleid til private sttørre bedrifter som innkjøpsrådgiver. Utførte  forbedringsprosjekter hos kunder, blant annet med lederopplæring.

Telemarksforsking - TFN.

Fra 2003 til 2005

Påbegynte en avbrudt doktorgrad, med studier i Sverige. Undersøkte hvorfor veiutbyggingsprosjekter ofte feilet i å nå oppsatte mål. Påpekte svakheter ved praksis, og foreslo alternative strategier.

Logicon.

Fra 1998 til 2003

Utførte rådgivingstjenester og deltok i anskaffelser hos små og mellomstore kunder. Arbeidet for første gang mot offentlig sektor.

Norsk Hydro.

Fra 1977 til 1996.

Deltok i en rekke teknologibaserte utbyggingsprosjekter. Lærte innkjøp av praktikere fra grunnen av. Fokus på å løfte frem innkjøp som en strategisk funksjon.


Formell utdanning


Utdannelse

Utdanningsinstitusjon

Fagområde

Doktorgradskurs (ikke fullført grad).

Örebro Universitet; 2003-2005.

Strategi, organisering og gjennomføring av anskaffelser ved komplekse utbyggingsprosjekter.

Master of Management
(etter Diplomøkonom).

Handelshøyskolen BI; 1987-1996.

Strategisk forsyningsledelse.

(Logistikk).

Flyteknikk.

Luftforsvarets Tekniske Befalsskole; 1972-1973.

Skrog og system.
Planlegging og vedlikehold av fly i luftforsvaret.
Særskilt interesseområde

Ved store og komplekse utbyggingsprosjekter må man fatte en rekke beslutninger om hvordan leverandørene skal engasjeres i prosjektet. Hva slags spesifikasjoner kan man oppnå, og hvilken betydning får entrepriseformen for gjennomføring og sluttresultat? Hvordan skal vi bygge kontrakten for oppdraget? Dette er interessant.


Andre kunnskapsområder

Under min tid i TI arbeidet vi meget intensivt med å lære oss prinsippene i Toyota Production System (Lean), og gjennomførte blant annet kurs på Chalmers. Derpå ble dette forsøkt praksisert hos kunder. Erfaringen er at dette ikke er noen rask vei til suksess - men allikevel helt avgjørende for å bli effektiv.


Prosjekter (utdrag)

Initiativtaker og etablerer av Norsk PMI. Norsk PMI er en konjunkturmåler der 300 norske innkjøpssjefer hver måned rapporterer endringer i industriens aktivitet. Rapporteres fra Fokus Bank første virkedag hver måned.

Medlem av Miljøverndepartementets Panel for miljøbevisste innkjøp. Panelet arbeidet i 4 år fra 2005, og dannet  grunnlaget for lanseringen av Regjeringens Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser (2007-2010) i juni 2007.


Opplæring og trening

Har nær 20 års erfaring fra kursing og trening av innkjøpere og ledere. Har laget ulike kurs, kursmateriell og treningsspill. Har skrevet 3 lærehefter (til sammen 300 sider) for International Marine Purchasing Association (IMPA): tilpasset kurset «Diploma In Marine Purchasing & Supply» i London. Har kurset offentlig sektor, oljeindustrien i Norge og Nigeria, samt forelest for BI og NIMA.