Min twitter-konto

Følg med for å se det skjer noe - sjekk siste kommentar på twitter.


Fagbokforlaget

Her finner du relevant litteratur for høyere utdanning.


Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk

Dersom du ikke ennå er medlem bør du snarest mulig melde deg inn. Fordelen er at du blant annet mottar fagbladet "Logistikk&Innkjøp".


Anskaffelsesportalen

DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) skal gjennom avdeling for offentlige anskaffelser, legge til rette for samfunnstjenlige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede offentlige anskaffelser. Portalen er en kraftfull fagressurs.


EZGenerator Website Building Software

EZGenerator is an easy to use and powerful website building tool that creates complete websites which can be hosted anywhere!

All graphical elements & menu structures are automatically generated based on an impressive collection of over 2000 customizable graphical templates.