FAGPRAT


Enkelte diskuterer været, andre er opptatt av mat. Intensjonen er at denne blog'en skal kunne bli et forum hvor ulike innkjøpsfaglige aspekter kan løftes frem. Og at det kan bli til inspirasjon for noen - rent faglig.


Kjøreregel: jeg kjenner mange fine kolleger og vet at de vil oppføre seg på aller beste måte. Minner allikevel på at denne blog'en sannsynligvis vil fungere best hvis alle er saklige, og helst opererer med sitt vanlige navn (gjerne i kortform). Uenighet derimot - det er lov. Velkommen til å dele synspunkter :-)Feb 26

Kronikk DN 26.02.2013 - bygge-produktivitet

posted by admin on February 26, 2013 19:10 as Generelt
Uavhengig av om nye myndighetskrav fører til økte kostnader er det et faktum at bedrifter i bygge- og anleggsbransjen har negativ produktivitetsvekst. Flere kilder viser at dette er en langsiktig trend. SINTEF Byggforsk har målt produktiviteten i boligblokkprosjekter, deres analyse viser at prosjekter med en samlet produksjonskostnad på 10 milliarder kroner har et forbedringspotensial på 21 prosent.  KPMG publiserte forrige år en undersøkelse som viser lave resultatmarginer i entreprenørbransjen i Norge, de 10 største bedriftene oppnådde stusselige 2,7% i 2011. Også SSB viser at bygge- og anleggsbransjen skiller seg klart ut som den eneste bransjen i Norge med en langvarig negativ utvikling i bruttoprodukt.

At avkastningen i bransjen er lavere enn bankinnskudd bør bekymre både bransjen selv og dens kunder. Lineær fremskrivning av historisk utvikling tyder på at kundene ikke vil få noe drahjelp av innovasjoner, teknologiutvikling eller effektiviseringstiltak i bransjen, men kan tvert i mot forvente at kommende lønnskostnadsøkninger ...

>> full


comments (0) trackback URL (0)Feb 19

Hverdagslige etiske dilemmaer

posted by admin on February 19, 2013 4:01 as Generelt
Man skal ikke gjennomføre mange innkjøp før man utsettes for ulike etiske problemstillinger. Noen ganger kan disse føre til overtramp, enten fordi man er uoppmerksom eller fordi man presses av andre til å beslutte noe som kanskje ikke er bra. For bedrifter med svak økonomi kan dette være en faktor som gjør innkjøperne tøffe å møte, men det gjelder allikevel å balansere tøffhet med rettferdighet.

Hvorfor er det viktig å tenke på etikk? Nylig startet vi nye forhandlinger med en kjent leverandør der vi foreslo samspill og såkalt ”åpen bok”. Jeg erfarte at deres skepsis var knyttet til tidligere erfaringer der de føler seg lurt. De opplevde at tidligere invitasjon til ”åpen bok” bare var et triks innkjøper foretok for å redusere prisen og leverandørens fortjeneste. Etikk handler om å opptre ryddig, rettferdig og ærlig slik at det kan bygges opp en tillit mellom kjøper og leverandør, og mellom kjøper og ...

>> full


comments (0)Feb 11

Entreprenørene er «tapere» i sin verdikjede

posted by admin on February 11, 2013 19:00 as Generelt
Entreprenørene i anleggsbransjen har størst omsetning, flest antall ansatte og har investert mest kapital av alle aktørene i sin verdikjede – men tjener minst!

Anleggsbransjen utfører arbeid knyttet til bygging og vedlikehold av landets bygningsmasse, infrastruktur som vei, bane og kaianlegg, vann og avløp, og produksjons- og distribusjonssystemer for energi. Og mye mer. De befinner seg i en verdikjede som oppstrøms består av rådgivende ingeniører, materialprodusenter og maskinleverandører, og hvor kunden eller sluttbrukeren befinner seg nedstrøms. Den største «enkeltkunden» er offentlig sektor.

Mine foreløpige analyser viser en fallende lønnsomhet nedstrøms verdikjeden, målt kun ved resultatmargin. Rådgivere – som har minst kapital investert av alle – har høyest resultatmargin. Bedriftene som produserer materialer – hvorav betong er viktig – har nest høyest resultatmargin. Deretter følger leverandører av anleggsmaskin, som i hovedsak omfatter handel og ikke produksjon. Og til slutt kommer entreprenørene med resultatmarginer på om lag en tredjedel av rådgiverne.

Nå kan man jo ...

>> full


comments (1)Jan 31

Om å kjøpe inn produktivitet

posted by admin on January 31, 2013 23:00 as Generelt
Det tar 50 ganger lengre tid å oppføre bygg i Norge enn i Kina. Forskjellen i produktivitet skyldes at kineserne flytter produksjonen fra byggplass til fabrikk!
Når vi iverksetter en anbudsprosess eller utlyser konkurranse, antar vi at vi ender opp med det absolutt beste tilbudet som er mulig å få. I praksis er vi mest interessert i en billig løsning, så vi velger den leverandøren som har lavest pris. Når vi har fått den laveste prisen, da må vel også leverandøren være svært produktiv, må han ikke?

Jeg skal vise to ulike byggprosjekter, som er så vidt ulike at en sammenligning mellom prosjektene egentlig er urettferdig. Allikevel tar jeg sjansen. Ulikhetene er interessante å forklare, og viser hvordan produktivitetsbegrepet sjeldent omfattes av målsettingen, og dermed ikke blir tatt med som krav.

Bygg 1 kontorbygg Norge: Åtte etasjer og ti tusen kvadratmeter, byggetid 730 dager.

Bygg 2 hotell Kina: ...


>> full


comments (0)Sep 16

Ny innkjøpsprosess - alternativ 1

posted by admin on September 16, 2012 10:06 as Strategiphp/Samspill.jpg

Den mest vanlige forekommende anskaffelsesstrategien ved utsetting av bygge- og anleggskontrakter er begrenset konkurranse med eller uten forhandlinger med utgangspunkt i en general- eller hovedentreprise. På forhånd er det utarbeidet detaljerte planer med bruk av prosjekterende, som representerer den spesifikasjonen entreprenørene prissetter.

I flere tidligere bloggartikler har jeg vist at produktivitetsutviklingen innen bygge- og anleggsnæringen er lavere enn i industrien. Det er forskjeller på lønnsomhet ved produksjon av bygninger i forhold til infrastrukturproduksjon. Det er imidlertid ofte de samme bedriftene som opererer innenfor «byggnæringen» som også utfører rene anleggsoppdrag. Gitt at entreprenørene anvender de samme organisatoriske strukturer, teknologi og ressurser på alle typer oppdrag som ligger innenfor vedkommende bedrifts marked, er det rimelig å anta at entreprenørene oppnår relativt like produktivitetseffekter uavhengig av type oppdrag.

Den bærende ideen om å konkurranseutsette anskaffelseskontrakter bygger på økonomisk teori (mikro-økonomi) om markeders effisiens; ved å la tilbydere konkurrere om oppdrag vil man få frem markedets ...

>> full


comments (0)
[1] 2 3   [NEXT]  [LAST]
1 - 5 of 11

RSSRECENT POSTS


Kronikk DN 26.02.2013 - bygge-produktivitet

Hverdagslige etiske dilemmaer

Entreprenørene er «tapere» i sin verdikjede

Om å kjøpe inn produktivitet

Ny innkjøpsprosess - alternativ 1SEARCH
ARCHIVE


February 2013

January 2013

September 2012

August 2012

May 2012

December 2011

November 2011

October 2011

August 2011TOPICS


Generelt (10)

Strategi (1)admin*